اکسپنشن Wow: Dragonflight Heroic ، جدیدترین نسخه بازی World of Warcraft‌ که به تازگی رونمایی و برای خرید عرضه شده است.

دراگون فلایت هیرویک (Dragonflight Heroic)

دراگون فلایت هیرویک (Dragonflight Heroic)