آغاز دنیای وارکرفت (wow)

آغاز دنیای وارکرفت
در آغاز، یعنی حتی قبل از این‌که جهان شکل گیرد، تنها نیرویی که وجود داشت، نیروی روشنایی (Light) بود. بعدها، نیروی دیگری به اسم وید (Void) پدیدار شد. به هم خوردنِ لایت و وید با یکدیگر باعث شد انفجارهایی حاصل شود. انرژیِ تولید شده از این انفجارها منجر به شکل‌گیری جهان وارکرفت شد و به تبع، سرزمین‌های جدیدی نیز شکل گرفت. به زبانی ساده‌تر، درست آن لحظه که لایت و وید به یکدیگر برخورد می‌کنند، دنیای فیزیکی شکل مي‌گیرد. آغاز این جهان، به این ترتیب بود و انرژی حاصل از انفجارهای کیهانی باعث تشکیل فرم‌های مختلفی از حیات شدند.

اگر قرار باشد نقطه‌‌ای را برای شروع حوادث بازی وارکرفت پیدا کنیم، باید به گذشته‌های بسیار دور سفر کنیم؛ زمانی که همه چیز با تایتان‌های پانتئون (The Pantheon) شروع شده بود؛ تایتان‌هایی که به نوعی خدایان وارکرفت شناخته می‌شوند و بخش اول زندگی خود را در قالب ماهیتی به اسم World-Soul در خواب به سر می‌بردند. این موجودات با بیدار شدن از این خواب، تلاش کردند تا هم‌نوعان بیشتری از جنس خود را در قالب ورلد سول‌ها پیدا کنند. از طرفی دیگر، وظیفه‌ی شکل‌گیری سیاره‌ها و حفظ نظم و تعادل درون آنها را نیز برعهده داشتند.

از طرفی دیگر، در چنین نوع داستان‌هایی، در کنارِ هر نیروی خیری، نیروی شر نیز وجود دارد. بر همین اساس، خدایان دیگری نیز در همان ابتدا در وارکرفت وجود داشتند که به عنوان اربابان وید (Void Lords) تلاش می‌کردند تایتان‌ها و ورلد سول‌هایشان را فاسد (corrupt) کنند. البته فساد نه به معنایی که می‌شناسیم؛ چراکه اربابان وید می‌خواستند هر آنچه که وجود دارد را با خود و محیطشان همگن کرده و به نوعی سرزمین Eternal Torment را ایجاد کنند. اربابان وید به نوعی فعالیت‌های تایتان‌ها را بررسی می‌کردند و آنها به تدریج به قدرت‌ بسیار زیاد تایتان‌ها حسادت ورزیدند؛ به همین دلیل اربابان وید تصمیم گرفتند بر ضد آنها کارهایی را انجام دهند. از آنجایی که اربابان وید مطلع نبودند ورلد سول‌ها در کدام سیاره‌ها وجود دارد، موجوداتی به نام خدایان باستانی (Old Gods) را به لوکیشن‌های مختلف می‌فرستادند تا کارِ رصد و دریافت ورلد سول‌ها را انجام دهند.